O našoj školi

 

Opći podaci za školsku 2021/22.

Osnovna škola “Omer Mušić” postoji od 1948. godine. Lokacija škole je bila u Ričici i nosila je naziv “Ilija Lukić”

 

Ko je bio prof. Omer Mušić?

(1903-1972) Profesor Omer Mušić je rođen 1903. godine. U Sarajevu je završio medresu i Šerijatsku sudačku školu. Odmah po završetku ove