Opći podaci za školsku 2021/22.

Osnovna škola “Omer Mušić” postoji od 1948. godine. Lokacija škole je bila u Ričici i nosila je naziv “Ilija Lukić”

Od 1972. godine godine počinje sa radom u objektu u kojem se i danas nalazi, i zadržava isti naziv sve do 1994. godine kada mijenja naziv u OŠ “Omer Mušić”, a 1999. godine mijenja i sjedište škole umjesto Ričica, novo sjedište se zove Brežani.
Javna ustanova Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani – Kakanj u školskoj 2021/2022. godini je organizovala nastavni proces u 23 odjeljenja sa 410 učenika (201 u razrednoj i 209 u predmetnoj nastavi), od toga je 209 muških i 201 ženskih. U šesnaest odjeljenja u centralnoj školi u Brežanima nastavu pohađa 344 učenika (u razrednoj nastavi 135 i 209 učenika u predmetnoj nastavi), od toga je 170 muških i 174 ženskih. U četiri područne škole u mjestima: Čelikovina, Bištrani, Veliki Trnovci i Nažbilj nastavu u sedam odjeljenja razredne nastave pohađa 66 učenika, od toga 39 muških i 27 ženskih. U područnim školama učenici pohađaju nastavu u kombinovanim odjeljenjima od dva i tri razreda. U područnim školama u mjestima Kraljeva Sutjeska i Poljani nije organizovana nastava jer nema učenika. Školsko područje obuhvata sliv rijeke Trstionice.
Ukupno je 55 zaposlenih u školskoj 2021/2022. godini, od čega je 40 nastavnika i 15 uposlenika, nenastavnog osoblja. Nastava je stručno zastupljena. Škola ima dovoljno adekvatnog prostora i nastavnih sredstava za realizaciju nastave. Nastava u centralnoj i područnim školama/odjeljenjima se realizuje u prvoj smjeni te počinje u 07:30 časova, a šesti čas završava u 12:35 časova. Nastavni sat traje 45 minuta, mali odmor pet, a veliki petnaest minuta.